GIỚI THIỆU CHUNG

______________

*Tên gọi:

- Tên chính thức: Câu lạc bộ Tình nguyện An Phong

- Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Tình nguyện An Phong

- Tên tiếng Anh: An Phong volunteer club

- Tên viết tắt tiếng Anh: APVC

 

*Ngày kỷ niệm, ngày truyền thống:

Ngày 25 tháng 9 năm 2012 (ngày thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện An Phong)

 

*Mục tiêu hoạt động:

- Tạo dựng một môi trường giao lưu, học hỏi và trải nghiệm giành cho các thành viên và cộng tác viên, giúp mọi người có thể tự thay đổi bản thân mình.

- Tổ chức, tập hợp những người có nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, yêu thích và mong muốn tham gia hoạt động tình nguyện, cùng thực hiện các dự án tình nguyện tại những vùng sâu, vùng xa, địa phương còn khó khăn. Mục đích là cung cấp cho người dân những phương thức, công cụ giúp họ tự mình cải thiện sản xuất, tăng thu nhập, dần dần vươn lên trong cuộc sống.

- Giao lưu, hợp tác với các Đội/Nhóm/Câu lạc bộ tình nguyện trong nước cũng như trên thế giới nhằm mục đích phát triển con người và cải thiện đời sống của những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

 

*Nguyên tắc hoạt động:

- Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản, đoàn kết, dân chủ, và công khai.
- Luôn luôn là tổ chức tình nguyện, phi lợi nhuận.
- Tuân thủ chính sách, hiến pháp và pháp luật của nhà nước Việt Nam hiện hành.
- Với khẩu hiệu: “Làm tình nguyện vì mọi người và vì chính mình””.

 

*Các hoạt động chính:

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, văn nghệ, thể thao và liên hoan các ngày truyền thống, các dịp đặc biệt khác... trong phạm vi Câu lạc bộ.

- Tổ chức giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và hợp tác giữa Câu lạc bộ với các tổ chức tình nguyện, từ thiện khác.

- Tổ chức các đợt tình nguyện mùa hè xanh, đông ấm nghĩa tình, các hoạt động tình nguyện khác... với sự tài trợ của các nhà hảo tâm và sự tham gia của thành viên và cộng tác viên Câu lạc bộ.

- Thực hiện những dự án tình nguyện trong thời gian dài và xuyên suốt giúp phát triển kinh tế ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những dự án tình nguyện được xác định là ưu tiên đặc biệt trong các hoạt động của CLB và rất cần sự tài trợ và ủng hộ từ đông đảo các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

 

*Thành viên và tình nguyện viên dự án:

a) Thành viên:

- CLB Tình nguyện An Phong tiến hành tuyển thành viên đáp ứng những yêu cầu sau:

+ Tất cả những cá nhân yêu thích và mong muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

+ Cam kết tuân thủ mọi nguyên tắc, quy định mà CLB đề ra.

+ Có cam kết gắn bó lâu dài với CLB.

 

b) Tình nguyện viên dự án:

- CLB Tình nguyện An Phong tuyển tình nguyện viên tham gia các dự án của CLB đáp ứng những yêu cầu sau:

+ Tất cả những cá nhân yêu thích và mong muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

+ Cam kết tuân thủ mọi nguyên tắc, quy định mà CLB đề ra.

 

*Nhà tài trợ:

- CLB Tình nguyện An Phong hoan nghênh và trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức có mong muốn tài trợ, giúp đỡ CLB chúng tôi thực hiện các hoạt động tình nguyện.

 

*Cộng đồng tình nguyện:

- CLB Tình nguyện An Phong mong muốn giao lưu, hợp tác với tất cả các tổ chức từ thiện, tình nguyện ở Việt Nam cũng như trên thế giới, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của hoạt động tình nguyện.

- CLB Tình nguyện An Phong sẵn sàng chia sẻ các tin tức hoạt động, giới thiệu về các tổ chức từ thiện, tình nguyện tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

- Chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin đã đảm bảo sự tin cậy, minh bạch về mặt nội dung; và chỉ giới thiệu về những tổ chức từ thiện, tình nguyện đảm bảo sự tin cậy, minh bạch về cơ cấu cũng như hoạt động của mình.

 

*Cơ cấu tổ chức của CLB:

- CLB Tình nguyện An Phong được tổ chức theo mô hình sau:

+ 01 Chủ tịch CLB.

+ Ban thư ký.

+ Ban truyền thông.

- Chủ tịch và các thành viên các ban phải là thành viên chính thức của CLB. Các thành viên là nòng cốt trong mọi hoạt động; các tình nguyện viên dự án là lực lượng đóng góp lớn trong các chương trình, dự án của CLB.

- Tình nguyện viên tham gia trong các hoạt động/dự án của CLB, nếu có mong muốn gia nhập CLB có thể nộp đơn đăng ký làm thành viên.